Pas på sidste års vindere

Hulemand forsøger at køre bil ved at kigge i bakspejlet

Starten af året byder ofte på mange tilbageblik på afkast og performance i det afsluttede år. Hit- og floplister udarbejdes og 2023 bliver ikke anderledes på det punkt. For eksempel har Investeringsmyter set på afkastene i de danske fonde her, og på Finans.dk har de også kigget på afkastene i investeringsfonde. Her fandt de blandt andet, at de bedste fonde tilgængelige for almindelige investorer i 2022 var Maj Invest Kontra Strategier og Maj Invest Global Sundhed med – artiklen fra Finans.dk er bag betalingsmur, men kan findes her.

En anden opgørelse fra Finans Danmark viser også, at det har været et svært år, hvor samtlige investeringskategorier har givet negativt afkast. De går endda så vidt som til at kalde det for en 100 års hændelse – læs det hele her.

Det er helt normalt at kigge tilbage når året er gået, men det er ikke sikkert at sådanne ranglister har den store værdi. I hvert fald ikke, når man på aktiemarkedet, hvor det er sjældent at sidste års vindere gentager succesen.

Man kan jo heller ikke køre en bil, ved udelukkende at kigge i bak- og sidespejlene.

Værdien af disse analyser og især faldgruberne ved dem, taler jeg om i denne video:

Her er tabellen fra videon, hvis du vil nærstudere den:

Du kan også læse et eksempel med en dansk investeringsfond, der ikke kunne leve op til tidligere tiders pragtresultater her. Det er fra min bog, Når hulemænd investerer.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.