Nordnet fonde dropper lånte fjer

Hulemand pynter sig med lånte fjer

Det er en forandringens tid for indeksinvestorer i disse dage. Første december ændrede Sparindex indeks på en række fonde og nu har Nordnet droppet ESG i navnet på flere indeksfonde!

Det er moderne at investere grønt og tage hensyn til ESG. Det er der omvendt også penge i, hvis man udbyder investeringsmuligheder. Det viser mange statistikker, hvor penge er strømmet ind i fonde, der indeholder ESG i navnet. Det har man blandt andet kunne se i USA, hvor fonde med ESG i navnet, men uden ESG investeringspolitik, fik stigende inflow.

Det var et af emnerne i podcast nummer 57, hvor jeg havde inviteret Henrik Frydenborg Hansen fra indeksinvest.dk til en snak om ESG.

I podcasten omtalte jeg min undren over, at Nordnet kaldte deres fonde “ESG” selvom de er swap-replikerede. Det vil sige at de ikke investerer en eneste krone i markedet, men får afkastet fra en finansiel modpart, modsvarende udviklingen i det underliggende indeks. Det lød sådan her:

“Ja, det kender jeg måske et lille eksempel på, fordi at hos Nordnet, der har de jo nogle indeksfonde, og de hedder noget med ESG i navnet, fordi de følger et ESG-indeks. Og så skriver Nordnet selv om dem:
“Indexfondene global, Europa, USA, nye markeder fremmer via deres investeringer, miljømæssige eller sociale egenskaber og følger god ledelsespraksis. Men de ikke begrænsede fra at investere i ikke ESG-mærkede aktiver.”
Så fik de nævnt ESG i selve navnet, men det interessante ved det, synes jeg, det er, at de ikke investerer en eneste krone i selskaberne. De har en, der hedder Danmark, den investerer fysisk i selskaber, mens de andre, de er for at afkaste via en swap, som er udstedt af JP Morgan. Det er det, man kalder en syntetisk replikering. Kan man virkelig godt sige, det er ESG?”

Jens Balle, i Investering på hjernen episode 57

Så skete der det lørdag aften, at jeg fik en besked i messenger fra Henrik Frydenborg Hansen. Han sendte en kopi af en besked, han havde modtaget på Nordnet-platformen. En besked jeg kunne konstatere, at jeg også selv havde fået, og her skrev Nordnet blandt andet:

“Vi vil gerne informere om, at fondene fra den 15 januar vil ændre navn ved at forkorte Indeksfond til Indeks, placere markedet først, og endelig er ordet “ESG” blevet fjernet.”

Det drejer sig om fondene Nordnet Indeksfond Global ESG, Nordnet Indeksfond USA ESG, Nordnet Indeksfond Nye Markeder ESG, Nordnet Indeksfond Europa ESG, Nordnet Indeksfond Teknologi, Nordnet Indeksfond Sverige ESG, Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG og Nordnet Indeksfond Danmark ESG. Måske er denne liste ikke fyldestgørende – tjek hos Nordnet, hvis din fond ikke er nævnt på listen.

– Jeg fastholder min undren over, at en fond, der er swap-replikeret, kunne kalde sig ESG, siger Jens Balle. Investorerne har jo ingen sikkerhed for, at deres midler kommer ud og arbejder for ESG, når de ikke investerer i virksomhederne.

Meldingen siger intet om hvorvidt fondene fortsætter som artikel 8 fonde, som de er lige nu. Det må være vanskeligt, da den eneste bæredygtighed man kan få øje på, er at fonden følger et ESG indeks. Dette er den korte beskrivelse til Artikel 8:

Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål

Du kan høre podcasten om ESG med Henrik Frydenborg Hansen på Spotify, Apple, Google, Podimo og flere andre steder. Eller lige her:

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.