Syntetisk replikering

Syntetisk replikering betyder, at en ETF eller fond ikke selv investerer direkte i de værdipapirer, der giver afkastet.

I stedet har man indgået en swap-aftale eller lign. med en finansiel modpart – typisk er en bank eller større finansiel koncern – der så til gengæld er forpligtet til at levere afkastet.

Fondens formue investeres ofte i sikre obligationer, mens afkastet skabes af swap-aftalen.

Man har en risiko på betalingen af dette afkast, hvis modparten skulle gå konkurs.

Søg efter andre ord