Afkast

Afkast er de penge, ens investering indtjener. For obligationer er det renter og kursgevinster eller -tab. For aktier er det udbytte og kursgevinster eller -tab.

Søg efter andre ord