Aktier

Aktier er en ejerandel i en virksomhed. De aktier, de fleste kan investere i, er børsnoterede, men aktier kan også være unoterede.
Ejerskab af en aktie giver typisk mulighed for at stemme på selskabets generalforsamling.

Søg efter andre ord