ESG

ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god selskabsledelse) og ESG er et mål for, hvor ansvarligt et selskab opfører sig på de tre områder.
ESG-vurdering er tæt knyttet til bæredygtige investeringer, der er blevet mere og mere populære og relevante de seneste år.

Søg efter andre ord