EP 80: Energiomstilling og opfølgning på Atlas Global Macro med Lars Tvede

Sidst jeg havde Lars Tvede igennem, lavede han en cliffhanger omkring hans syn på energiomstillingen – så nu er han tilbage for at give sit view på energien og naturligvis tale lidt om fremtidsudsigterne – også for hans hedgefond Atlas Global Macro.

– Sol og vind er slet ikke vedvarende, fortæller Lars Tvede blandt andet. Anlæggende holder kun ca 20 år og skal så bygges op igen. Så det er lidt et scam at sige det er vedvarende.

Vi når også at tale om ESG, hvor jeres vært kommer med skarpe holdninger, om danske bankers tilvalg af ESG-screening i porteføljesammensætningen.

– Bankerne tager hele rosen og investorerne betaler gildet, hvis afkastet ikke kan følge med, siger Jens Balle blandt andet.

Lars Tvede har en bred indsigt og vi kommer vidt omkring i denne episode. Udover energiomstillingen taler vi også om teknologiske fremskridt inden for landbrug og planter samt analytikernes forventninger til rammebetingelserne for selskaber.

Guld er igen blevet moderne som investeringsobjekt efter flere år ude i kulden. Flere centralbanker har fyldt beholdningen af guld op og forbrugere i blandt andet Kina er også glade for guldbarer.

Takeaways

  • Vedvarende energi som sol og vind kan ikke alene redde verden
  • Elbiler og sol- og vindenergi kræver store mængder metal og mineaktiviteten er ikke fulgt med i udviklingen, hvilket kan føre til mangel på metaller i fremtiden
  • Spændende nye former for atomkraft samt naturligt brint er fremtidige teknologier med potentiale til at levere bæredygtig energi
  • Priserne på attraktivt beliggende jord kan bizart nok blive løftet af AI revolutionen
  • Analytikernes forventninger til rammebetingelserne for selskaber kan have stor indflydelse på aktiekurserne, og det er vigtigt at tage et helikopter-view for at vurdere, hvad der kan ske i fremtiden
  • Guld er igen blevet en reservevaluta – også for nationalbanker og forbrugerne i Kina køber også guld
Hør det lige her:

00:00 Fremtidens Energiudfordringer
10:08 Teknologiske Fremskridt og Investeringer
28:34 Guldfeber i Kina og Emergent Markets
30:29 Bitcoin som alternativ valuta

Nyttige links:

Lars Tvede er glad for podcasten All-In – den finder du lige her: https://www.allinpodcast.co/

Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

Find podcasten her:

Køb koppen fra Investering på hjernen!

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.