EP78: Forventninger til fremtiden med Las Olsen

I denne episode tager jeg en snak med Las Olsen fra Danske Bank om økonomien, inflation og renter. Las Olsen var med som gæst i episode 55, hvor vi talte om danskernes polstring.

Vi starter med at kigge på dansk økonomi, danskernes opsparing, forbruget, og den økonomiske vækst i Danmark og Europa. De diskuterer også situationen i Tyskland, Kina og USA, herunder byggeriets udfordringer og den globale økonomiske udvikling.

Byggeriet har tidligere været en ledende indikator – er det stadig sådan? Hvilke sektorer og brancher påvirker økonomien, og hvordan kan de være indikatorer for fremtidige økonomiske udfordringer? I denne del af samtalen diskuteres byggeriets rolle i konjunkturudsving, effekten af rentestigninger på boligmarkedet, betydningen af præsidentvalget for investorer, og udfordringerne ved at forstå og forudsige inflationen.

Derudover drøftes danskernes forsigtighed med at bruge penge og konkurssituationen i erhvervslivet. Samlet set er der en optimistisk holdning til konjunkturerne, men med forbehold for usikkerheder og potentielle risici.

Key takeaways:

  • Danskernes opsparing er blevet bedre, og forbruget er stadig lavt i forhold til indkomsten.
  • Den danske økonomi er vokset, men den europæiske økonomi har haft stagnation.
  • Byggeriet har udfordringer mange steder i verden, herunder tomme kontorer og mangel på arbejdskraft.
  • Tyskland er hårdt ramt af konjunkturtilbageslag og strukturelle udfordringer.
  • Kina oplever udfordringer med ejendomsmarkedet og den økonomiske vækst, men der er stadig investeringer og eksportfremgang. Byggeriet er en konjunkturfølsom branche, der kan trække opad i fremtiden
  • Rentestigninger har haft en begrænset effekt på boligpriserne
  • Præsidentvalget kan påvirke investorer, men pengepolitikken er vigtigere
  • Inflationen er svær at forstå, men forventninger spiller en stor rolle
  • Danskerne er forsigtige med at bruge penge på grund af tidligere oplevelser
  • Konkurssituationen er stadig udfordrende, men der er håb om bedring

Hovedpunkter:

00:00 Økonomien i Norden og resten af verden
08:58 Udfordringer i Tyskland og Kina
23:33 Byggeriets rolle i konjunkturudsving
28:53 Effekten af rentestigninger på boligmarkedet
29:16 Præsidentvalget og investorer
33:42 Udfordringer ved at forstå og forudsige inflationen
41:09 Danskernes forsigtighed med at bruge penge
44:00 Konkurssituationen i erhvervslivet

Hør det hele lige her:

Las Olsens boganbefalinger og råd til sit eget 25 årige jeg, finder du i den tidligere episode.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.