EP 79: Pengemarkedsfond i Danmark med Casper Fries

Bankerne har kronede dage, med stor indtjening på rentemarginalen. Vi danskere har nemlig rekord i indlån i bankerne, og det er ikke alle der får nok i rente. Men måske kan en ny fond hjælpe danskerne – jeg har Casper Fries fra Fairrente i studiet til en snak om deres nye pengemarkedsfond.

Tidligere gæster – se episode 75 med Per Grønborg eller episode 64 med Peter Mosbæk – har stillet skarpt på det ineffektive obligationsmarked, private danskere møder. Professionelle investorer får skarpe priser, men almindelige investorer får ikke glæde af disse priser. Ej heller af best execution, som ellers hjælper aktieinvestorer.

Obligationer handles nemlig ikke over Nasdaq, men er fortsat et telefonmarked for store investorer, hvor priserne efterfølgende indberettes på Nasdaq. Private investorer mødes ofte af bankers prisstillelse og det hjælper sjældent selv at forsøge at gå på børsen.

Det erfarede Casper Fries på den hårde måde. Efter mange år som obligationshandler skulle han for nogle år siden hjælpe sin mor, med at investere i nogle obligationer. Og det var helt umuligt at komme rundt. Efter afkast og kursspænd, var det mulige afkast næsten helt væk.

Derfor gik Casper Fries i gang med at etablere en dansk pengemarkedsfond. Der er dog ikke tale om en rigtig pengemarkedsfond, da det blandt andet ikke er muligt at leve op til spredningskravet på debitorer på det danske obligationsmarked. Men det er bygget på tankerne bag pengemarkedsfonde, men EU forhindrer brugen af navnet pengemarkedsfond.

Fairrente er i øjeblikket etableret som en investeringskonto på Fundmarket – se link nedenfor – og her kan man investere frie midler i fonden. En lancering af en rigtig børsnoteret investeringsfond er på vej. Begge vil ifølge materialet have en årlig omkostning på 0,25 %.

Fonden investerer indkomne midler i korte obligationer, og renten i fonden er i øjebelikket 3,40 % ifølge Casper Fries.

Take aways:

  • Der er stor interesse for obligationer i øjeblikket, og danskere har investeret over 11 milliarder kroner i obligationsfonde de første fire måneder i år.
  • Det er ikke nemt at investere i obligationer på grund af udfordringer med omkostninger, manglende transparens og svært ved at få adgang til markedet.
  • FairRente er en investeringsforening, der tilbyder korte obligationer og er tilgængelig for alle danskere.
  • FairRente har en lav omkostningssats og sikrer gennemsigtighed og likviditet. Pengemarkedsfonde er en sikker investering, men også en af de mest kedelige
  • Det er svært at oprette en ægte pengemarkedsfond i danske kroner på grund af spredningskrav
  • Pengemarkedsfonde er meget populære i USA og andre europæiske lande som et alternativ til bankindlån

Hør hele episoden her:

00:00 Stor interesse for obligationer
05:08 Udfordringer ved at investere i obligationer
14:53 FairRente: En løsning for investering i obligationer
22:41 Pengemarkedsfonde: Sikkerhed vs. Kedelighed
23:10 Krav og regler for pengemarkedsfonde i Danmark
25:03 Populariteten af pengemarkedsfonde som alternativ til bankindlån
29:08 Fundmarkeds’ pengemarkedsfond, FairRente

Nyttige links

Du kan læse mere om Fairrente her: https://fairrente.dk/

Du kan finde Fairrente på Fundmarket her: https://investor.fundmarket.dk/oprettelse

Find podcasten her:

Køb koppen fra Investering på hjernen!

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.