EP 75: Fordyrende prisforskelle på obligationer for private med Per Grønborg

Obligationer har været uinteressante i mange år, men de sidste 2 år er de igen blevet interessante. Desværre er det rigtigt svært at handle obligationer for private – i hvert fald hvis man ikke vil snydes af for høje priser.

I de mange år med lave og sågar negative renter på obligationer, var investering i obligationer ikke så interessante. Man kunne få en lav eller negativ rente, mens man ventede på det – stort set – uundgåelige kursfald, en rentestigning ville betyde. Men efter rentestigninger i 2021-2022 er obligationer igen kommet tilbage i privates interessesfære. Desværre kan det være dyrt at handle, som jeg også talte med Peter Mosbæk om i episode 64.

Nu vil Per Grønborg vælges ind i Forenet Kredit på vegne af obligationsejere, og han har en plan for at gøre kursspændet – eller spreadet, som det også kaldes – mindre ved obligationshandler.

– Der er en prisforskel på næsten 1 kurspoint mellem køb og salg, fortæller Per Grønborg. Men hvis man brugte et beløb svarende til 1 % af det beløb, der bruges på kundekroner, kunne man lave samarbejde med marketmakere, der kunne sikre en mere professionel prisstillelse i Nykredits obligationer.

Til gavn for obligationsejere, men også til gavn for låntagere. Eneste potentielle tabere er formentlig pengeinstitutterne, men de lader ikke til at mangle noget i øjeblikket.

Marketmakerne skal sikre gode priser på den fælles handelsplads, nemlig Nasdaq OMX, og på den måde gøre det nemmere og billigere at være obligationsejer, når prisstillelsen var offentlig. Det vil samtidig presse andre aktører til også at stille bedre priser, for ikke at Nykredit skal tage yderligere markedsandele. Bedre priser på obligationer kan være en fordel for alle boligejere og obligationsejere!

Indhold:

05:20 Interessen for obligationer er steget
06:43 Besværligheder ved at handle obligationer
09:35 Repræsentantskabet i Forenet Kredit
11:31 Idéen om en aktiv market maker
21:39 Kursforskelle og investeringsforeninger
23:03 Mangel på alternativer til bankindlån
24:02 Valg til repræsentantskabet i Nykredit
28:17 Afslutning

Hør den her:

Nykredit er primært ejet af kunderne gennem Forenet Kredit. Kunderne og obligationsejere har mulighed for at indvælge repræsentanter i foreningens øverste ledelse (repræsentantskabet) og Per Grønborg stiller op til det valg. Har du obligationer i Nykredit eller Totalkredit, kan du gøre din stemme gældende! Tjek linket nedenfor og se hvem du kan stemme på!

Nyttige links:

Per Grønborg anbefaler Finansforeningens Nøgletalsvejledning – den kan du læse mere om her: https://cfa.dk/publikationer-2/vejledninger-2/

Valget i Forenet Kredit: https://forenetkredit.dk/valg/

Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

Find podcasten her:

Køb koppen fra Investering på hjernen!

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.