EP 76: Bias hos porteføljeforvaltere med Drew Dickson

I denne episode af Investering på hjernen taler jeg med Drew Dixon om investering og de mentale processer bag.

Drew Dickson forvalter en valueportefølje af aktier hos Albert Bridge Capital. Han har stor indsigt i adfærdsøkonomi og har blandt arbejdet sammen med Richard Thaler på The University of Chicago Booth School of Business.

Professionelle investorer er lige så påvirkelige som almindelige investorer, siger Drew Dickson blandt andet i denne podcast. Det er derfor vigtigt med en proces, der skal forsøge at undgå at man falder for bias i investering.

Han fremhæver blandt andet disse bias som farlige for porteføljeforvaltere:

  • Confirmation bias
  • Anchoring
  • Herding (følge flokken)

Indhold

07:25 Effektive markeder og behavioral finance
09:49 Drews investeringsstrategi
28:03 Psykologi og investering
29:30 Vigtigheden af en proces
31:24 At investere langsigtet
32:49 Undgå store tab
36:27 Passiv investering vs. aktiv investering
39:18 Spredning er redning

Du finder denne episode, hvor du normalt hører podcast – eller lige her:

Nyttige links:

Drew Dickson nåede at anbefale disse tre bøger i podcasten:

  • Winning the Loser’s Game: Timeless Strategies for Successful Investing af Charles Ellis & Burton Malkiel
  • Money Game af Adam Smith
  • The Intelligent Investor af Benjamin Graham

Du kan læse mere om Albert Bridge Capital her.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.