Likviditet

Likviditet er et udtryk for, hvor omsætteligt et værdipapir er.

Eller sagt på en anden måde, et udtryk for, hvor hurtigt man kan få et aktiv omsat til kontanter.

Er der lav likviditet, betyder det, at det er vanskeligt at købe eller sælge værdipapiret. Omvendt ved høj likviditet.

Store ændringer i samfundssituationen kan påvirke likviditeten. Det sås tydeligt under både Finanskrisen i 2008-2009 og Corona i 2020.

Søg efter andre ord