Værdipapir

Værdipapir er en betegnelse for, at man ejer en andel af noget, har et tilgodehavende eller en rettighed.

Aktier, obligationer eller investeringsfonde er typiske værdipapirer.

Søg efter andre ord