Investeringsfond

Investeringsfond er en nem måde at få en spredning af sine investeringer på. Via sit indskud i investeringsforeningen får man en andel i en portefølje af værdipapirer af aktier, obligationer eller begge dele. 

Søg efter andre ord