Artikel 8

Artikel 8 er en del af EU-regler fra marts 2021, der kræver at alle investeringsprodukter skal inddeles i tre kategorier alt efter deres tilgang til bæredygtigheder.

I artikel 8-fonde bliver bæredygtighed inddraget i selve investeringsprocessen. Det betyder, at selskaberne bliver vurderet i forhold til klimapåvirkning, selskabsledelse, relevante miljøaspekter og sociale aspekter – både i selskabet og hos deres leverandører.

Se også Artikel 6 og Artikel 9.

Søg efter andre ord