Artikel 9

Artikel 9 er en del af EU-regler fra marts 2021, der kræver at alle investeringsprodukter skal inddeles i tre kategorier alt efter deres tilgang til bæredygtigheder.

Artikel 9-fonde har konkrete bæredygtighedsmål, som de skal leve op til på linje med afkast. Derudover skal selskaberne i fondene leve op til princippet om ”do no significant harm”, hvilket betyder, at de bæredygtige mål ikke må opnås på bekostning af for eksempel miljøet eller sociale forhold.

Se også Artikel 6 og Artikel 8.

Søg efter andre ord