Held er vigtigt for aktive investorer

Hulemand satser på held på de finansielle markeder

Er du dygtig eller heldig, når du investerer? Hvis de går godt vil de fleste sige at de er dygtige, mens de fleste omvendt vil sige at de er uheldige, når det går skidt. Held har betydning når du investerer – i hvert fald, hvis du er aktiv investorer.

Meget kan gå galt når man vælger at investere aktivt. Man kan købe på et dumt tidspunkt. Man kan købe den forkerte branche. Man kan købe den rigtige branche, men det forkerte selskab. Man kan gå ud på et dumt tidspunkt. Man kan stå kontant længe og miste renters rente effekten.

Ingen er så dygtige, at de kan time ovenstående godt hver gang. Det tror jeg også de fleste ved, men alligevel kan vi være tilbøjelige til at tro at en investor er dygtig, når vi hører om de gode handler vedkommende har gjort.

Held i spil accepteres

Men hvis vi i stedet for kigger på et spil som plat og krone, tror jeg de færreste vil antage at vinderen er dygtig. Lad os antage at 1.000 deltagere inviteres til at deltage i 10 runder plat og krone. Statistisk set vil et sådant spil have et forløb som dette:

Men her vil vi ikke sige at den sidste person er dygtig. Her ved vi godt det er held, der har afgjort det meste.

Sådan er det også med aktiv investering!

Held eller uheld

Hver gang du tager en holdning i forhold til markedet, har du to udfaldsmuligheder:

  1. Du kan få ret
  2. Du kan tage fejl

Nøjagtig ligesom når du spiller plat eller krone!

Men når nogen får ret i investering siger vi det er dygtighed, men held spiller også ind. Det negligerer vi, når vi hører om en ‘dygtig’ investor i Millionærklubben, der måske senere viser sig bare at have været heldig. Den slags har der været adskillige eksempler på.

At vælge rigtigt på de finansielle markeder handler ikke kun om faktuelle oplysninger og værdisætning. Det beskrev John Maynard Keynes med hans Skønhedskonkurrence. Ligesom at skønhedskonkurrencer ikke handler om at vælge den du syntes er pænest, men snarere den andre syntes er pænest, handler aktieinvestering ikke om at købe den aktie, du finder bedst, men i højere grad om at købe den aktie, de andre har lyst til at købe i morgen.

It is not a case of choosing those [faces] that, to the best of one’s judgment, are really the prettiest, nor even those that average opinion genuinely thinks the prettiest. We have reached the third degree where we devote our intelligences to anticipating what average opinion expects the average opinion to be. And there are some, I believe, who practice the fourth, fifth and higher degrees.” .

John Maynard Keynes i General Theory of Employment, Interest and Money

Viser det sig efterfølgende, at du eller din rådgiver ikke er heldige hver gang, skal du passe på med at holde på dine tabere! Køb, slap af, og bliv rig gælder kun for en diversificeret portefølje! Derudover kan tab blive stort set uoprettelige – se hvad jeg skriver om det her.

I den her blog skriver jeg om indiske investorer, der også oplevede at de var dygtige, selvom det var lodtrækning, der afgjorde deres resultat. De blev mere risikovillige, fordi de oplevede de var gode til investering. Læs mere her.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.