Dit afkast bliver ikke bedre af at du får udbytte

Hulemand får penge af en smart forretningsmand

Udbytter er en del af dit afkast og udbetaling af udbytter gør ikke dit afkast bedre.

Mange investorer har stor interesse i at investere i aktier, der giver udbytte. Det er ikke bevist at det gør dit afkast bedre, men det er med til at give dig et cashflow fra dine investeringer. Men hvad er udbytte egentligt?

Mange tror udbytte er et udtryk for afkastet og på Finans.dk tror de endda at udbyttet forbedrer dit afkast:

Udbytte kan ikke pynte på et elendigt investeringsår! Jeg forklarer hvorfor i denne video:

Afsnittet om udbytteaktier med Linnéa Schmidt fra Moneypenny & More udkommer efter planen 31. januar 2023.

Det er de danske skatteregler, der gør at danske investeringsforeninger udbetaler udbytte, trods et negativt investeringsår for langt de fleste investeringsforeninger.

Danske investeringsforeninger skal udbetale udbytte

Langt de fleste danske investeringsforeninger er udloddende, og foretager hvert år en udlodning i overensstemmelse med de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsindkomst. Derfor betaler investeringsforeningen ikke skat, men skattepligten påhviler modtageren af udlodningen.

Minimumsindkomsten opgøres i hovedtræk på grundlag af:

  • Indtjente renter
  • Modtagede udbytter
  • Realiserede nettokursgevinster på evt obligationer og evt valutakonti
  • Realiserede nettokursgevinster på evt aktier
  • Erhvervede skattepligtige nettogevinster ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Udbetales disse skal foreningen altså ikke betale skat.

Mange foreninger har også interesse i at minimere denne udbetaling, da det jo er penge, der forsvinder ud af foreningen. Det kan man blandt andet gøre ved at realisere kurstab, som jo så modregnes i minimumsindkomsten, og derved mindsker udbyttet.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.