Performance

Performance er et udtryk for hvordan en investering klarer sig i forhold til alternativet. En god performance i en investeringsfond, er et udtryk for at aktivet har klaret sig bedre end sit benchmark. Man kan også måle performance i forhold til andre investeringsfonde.

Søg efter andre ord