EP 71: Pensionsafkast i 2023 med Nikolaj Holdt Mikkelsen

Det er blevet tid til at kigge på pensionsafkastene for 2023 med investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Hvis Nikolaj Holdt Mikkelsen skal beskrive afkaståret 2023 med et ord, bliver det til: “et fint år”.

Afkastene var positive med et ggennemsnitligt omkring 11,3 % i modsætningen til 2022s negative afkast på 10,9 % (afkastet er målt for en 50-årig pensionsinvestor). Vi diskuterer også betydningen af rentefaldet sidst på året, der hjalp afkastet på både obligationer og aktier gevaldigt.

Der er også fokus på tematiske fonde og kunstig intelligens som investeringsmuligheder. Vi taler også om afkastet på grønne investeringer og risikoen og udjævningen i alternative investeringer. I denne episode af Investeringen på Hjernen taler Jens Balle med Nikolaj Holdt Mikkelsen om forskellige investeringsemner. De diskuterer Nikolajs investeringsresultater, anbefalede investeringsbøger og vigtigheden af at følge en investeringsstrategi. De deler også anbefalinger til bøger som ‘The Big Short’ og ‘Liar’s Poker’.

– Ja, altså man skal erkende, at man kan ikke styre finansmarkedene, er det råd Nikolaj Holdt Mikkelsen giver råd til sit 25-årige selv.

Hør den lige her:

Hovedpunkter:

00:00 Introduktion
00:40 Afkaståret for pensionsafkastene i 2023
02:03 Tilbageblik på 2022 og finanskrisen
04:01 Valg mellem markedsrente og fast rente
05:25 Gode afkast i alternative investeringer
08:30 Effekten af rentefald på afkastet
10:14 Udfordringer med tematiske fonde og kunstig intelligens
14:25 Afkastet på grønne investeringer
18:29 Afkastet på alternative investeringer i 2023
21:23 Risikoen og udjævningen i alternative investeringer
24:14 Betydningen af aktiv allokering og omkostninger
27:31 Vigtigheden af at komme ned i omkostninger og have den rigtige aktive sammensætning
32:35 Opsamling og opfordring til at sende forslag til emner og gæster
32:44 Investment Performance
33:40 Recommended Investment Books
34:09 Bog anbefaling: The Big Short af Michael Lewis

Nyttige links:

Nikolaj Holdt Mikkelsen anbefaler Michael Lewis’ bog The Big Short, som handler om de investorer, der forudså krisen i subprime. Alternativt filmen af samme navn.

Her er link til Finans’ artikel om dårlige afkast for de grønne pensionsprodukter – find den her.

Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.