Pas på tematiske investeringer

Tematiske investeringer har altid været populære hos investorer. Det er ofte tale om investering i trends, der i forvejen har mediers og vores interesse, og derfor virker de mindre usikre. Men dybere undersøgelser afslører betydelige udfordringer, som investorer bør være opmærksomme på.

Problem 1: Dårlig timing og investoradfærd

En af de største udfordringer ved tematiske ETF’er er den dårlige timing fra investorerne. Ifølge en undersøgelse fra Morningstar forårsagede dårligt timede handler, at investorer i tematiske fonde gik glip af to tredjedele af afkastet i disse fonde. Man købte altså for sent og/eller solgte for sent.

Dette førte til en gennemsnitlig årlig afkastmangel på 4,9 procentpoint på grund af forkert timing af køb og salg.

Med andre ord, mere volatile fonde ser ud til at fremme hyppigere handel med en tendens til at købe højt og sælge lavt, hvor det jo netop er det modsatte, der giver afkast.

Denne interesse for at købe og sælge ETF’er talte jeg med professor Christoph Merkle om i investering på hjernen – find det her.

Problem 2: Gode historier, dårlige investeringer

Tematiske fonde kan være særligt tiltalende på grund af deres fokus på spændende og nyskabende områder som genomics eller ny teknologi. Disse sektorer kommer med overbevisende historier, der nemt kan fange investorerens interesse.

Men en god fortælling garanterer ikke nødvendigvis høje afkast, der står mål med risikoen, der er ved at investere i det nye.

Selvom tematiske fonde har haft succes i korte perioder, har de over tiårs perioder haft tendens til at underpræstere i forhold til det samlede aktiemarked. Deres fokus på smalle og ofte ustabile industrier kan føre til højere volatilitet uden tilsvarende højere afkast.

Problem 3: Kortsigtet succes vs. langsigtet underpræstation

Dette er lidt en fortsættelse af den foregående, for selvom tematiske fonde kan fremvise imponerende afkast i kortere perioder, ser deres langsigtet præstation ofte mindre rosenrød ud.

Mange tematiske fonde, der fokuserer på industriområder som vand eller rene teknologier, har oplevet perioder med varierende præstationer, men har generelt ikke levet op til høje forventninger om en betydelig vækst.

Dette betyder, at investorer risikerer at blive fanget i hype omkring en specifik trend, men ender med at stå tilbage med skuffende resultater over tid.

Pas på med at lade dig lokke

Mens det kan være fristende at investere i de nyeste og mest spændende trends gennem tematiske investeringer, bør investorerne udvise forsigtighed. Historien har vist, at spændende investeringstemaer ikke altid resulterer i stærke afkast.

Netop market timingen viser sig at være vigtig for disse hypede investeringer, og det er en af de sværeste at ramme i investering.

En mere afbalanceret og diversificeret tilgang kan ofte være mere fordelagtig på lang sigt. Køb, slap af, og bliv rig.

Det er vigtigt at huske på, at investering ikke nødvendigvis skal være spændende; det bør primært være et middel til at opnå finansiel stabilitet og vækst over tid.

Vil du læse mere?

MORE EVIDENCE THAT SPECIALISED ETFS ARE BEST AVOIDED

Chasing Thematic ETFs’ Returns Has Set Investors Up to Fail

Good Story, Bad Investment

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.