Danskernes faldende interesse for realkreditlån

Hulefamilien kigger på moderne hus - tid til realkreditlån?

I 2023 oplevede Danmark en signifikant nedgang i interessen for nye realkreditlån. Dette fald markerer det laveste niveau i ni år og afspejler en markant ændring i danskernes finansielle adfærd og beslutningsprocesser. Lad os dykke ned i årsagerne bag denne udvikling og dens potentielle konsekvenser.

Rekordlavt nyudlån i 2023

I 2023 lånte boligejerne 255 milliarder kroner til ejerlejligheder og huse, hvilket er 49% mindre end året før og det laveste siden 2014. Denne nedgang skyldes primært et fald i interessen for at omlægge eksisterende lån og for at optage tillægslån.

Låneomlægning og tillægslån

Interessen for at omlægge lån eller tage tillægslån nåede et historisk lavpunkt. Dette kan tilskrives den længere periode med stigende renter, som har mindsket lysten til at optage nye lån. Mange boligejere med fastforrentede lån med lave renter har allerede udnyttet muligheden for at omlægge til nye lån med højere renter,

– En af forklaringerne på det forholdsvis lave nyudlån til boligejere sidste år er, at 2023 ikke bød på så mange låneomlægninger. I 2022 omlagde mange danskere deres boliglån i kølvandet på rentestigningerne, som tog fart efter Rusland angreb Ukraine. Der er dermed nu færre boligejere, som en omlægning kan være interessant for, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark. 

Effekten af Ruslands invasion af Ukraine

Ruslands invasion af Ukraine har haft en mærkbar indflydelse på danskernes interesse for lån til nybyggeri. De stigende byggeomkostninger og højere renter, kombineret med generel økonomisk usikkerhed, har dæmpet interessen for at bygge drømmeboliger. Således faldt antallet af lånetilbud til nybyggeri betydeligt i 2023.

Sammenligning med tidligere år

Under corona-nedlukningerne steg efterspørgslen efter nye boliger og sommerhuse markant. Renterne på realkreditlån var meget lave, hvilket stimulerede boligmarkedet. Efter genåbningen af samfundet og stigende renter har interessen for boligkøb aftaget. Dette indikerer en bevægelse mod et mere normaliseret boligmarked, selvom der stadig er en god aktivitet på markedet.

2023 har været et år præget af ændret adfærd på realkreditmarkedet i Danmark. Dette fænomen afspejler en kombination af økonomiske forhold og psykologiske faktorer, der spiller en central rolle i finansielle beslutningsprocesser. Det bliver spændende at følge, hvordan dette vil udvikle sig fremover og hvilke langsigtede konsekvenser det vil have for det danske boligmarked.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.