Volatilitet

Volatilitet er et udtryk for udsvingene i et værdipapir eller på et marked.

Kan bruges som et mål for risikoen ved at købe et værdipapir.

Vær dog opmærksom på, at rolige perioder afløses af urolige perioder. Og omvendt.

Søg efter andre ord