Nye afkastforventninger fra Rådet for Afkastforventninger

Rådet for Afkastforventninger har offentliggjort de nye afkastforventninger for 2. halvår 2024, hvor de centrale punkter omfatter en justering af forventninger til inflation, som nu vurderes bedre under kontrol sammenlignet med forrige halvår. Denne justering kommer efter en periode med bemærkelsesværdige afkast over de seneste 6 til 9 måneder. Ifølge formand Jesper Rangvid fra CBS har der kun været behov for marginale justeringer af afkastforventningerne.

Afkastforventningerne er baseret på en konsensus blandt forskellige danske finansielle og økonomiske institutioner, herunder Økonomiministeriet, Finansministeriet, De Økonomiske Råd og Nationalbanken, og omfatter også input fra større finansielle institutioner. Disse forventninger danner grundlag for beregning af pensionsprognoser og andre investeringsprodukter.

Et konkret resultat af de opdaterede forventninger er horisontafkastet for danske obligationer, som for en 3-årig varighed er beregnet til 2,87% for 2. halvår 2024, hvilket er en nedgang fra 3,40% i første halvår.

De langsigtede afkastforventninger, der gælder for perioder på over 11 år, er holdt uændrede og opdateres kun årligt. For det kommende halvår forventes ingen væsentlige ændringer, og derfor vil pensionsprognoserne ikke blive justeret denne gang.

Afkastforventningerne for 2. halvår 2024 træder officielt i kraft fra den 1. juli 2024 og er baseret på input fra finanshuse pr. 31. december 2023. Afkast forventes for 10 forskellige aktivklasser på både kort og mellemlang sigt, mens usikkerhed omkring disse forventninger også er opgjort og udtrykt gennem standardafvigelsen for hver aktivklasse.

Du kan læse mere her.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.