Standardafvigelsen

Standardafvigelsen viser, hvordan de månedlige afkast gennem en periode har svinget i forhold til gennemsnitsafkastet. En høj standardafvigelse betyder, at papirets værdisvingninger har været store – altså et ustabilt papir.

Søg efter andre ord