Varighed

Varighed er et udtryk for risikoen på en obligation.

Varigheden udtrykker kursændringen, hvis den effektive rente ændres med et procentpoint. Det er altså et udtryk for hvor meget en obligations kurs vil falde, hvis renten stiger med 1 %-point og omvendt.

Søg efter andre ord