Husk udbytte er dine egne penge!

Hulemand betaler penge til sig selv

Nu er det snart udbyttesæson for investeringsfonde igen, og det kan betyde fornyet aktivitet omkring strategier om at købe før eller efter udbytte.

finans.dk fortæller de i øjeblikket at investeringsfondene Nykredit, Sparinvest, Danske Invest, Nordea Invest, Bankinvest og Sydinvest forventer at udbetale over 18 milliarder kroner til deres investorer.

Ingen sammenhæng mellem udbytte og afkast

Danske fonde udbetaler udbytte for at undgå beskatning, hvilket betyder at de udbetaler såkaldt minimumsudbytte. Minimumsudbyttet består af realiserede gevinster, modtagede udbytter, renter og valutakursgevinster. Dette skal udbetales for at undgå beskatning i investeringsfonden. Internationalt er langt de fleste fonde akkumulerende og geninvesterer gevinsterne for investorerne.

Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem udbytte og afkastet i investeringsfonde. En investeringsfond kan sagtens have lavet negativt afkast et år, og alligevel udbetale udbytte, fordi skattelovgivningen kræver udbetaling af bestemte typer gevinster.

Det samme kan ske for selskaber, der godt kan have et dårligt regnskabsresultat og alligevel vælge at udbetale udbytte. Eller et selskab kan have haft negativ kursudvikling et år, men udbetale udbytte.

Afkastet af en investering i en investeringsforening eller aktie består af flere delkomponenter:

Så udbyttet alene siger intet om afkastet. Det forklarer jeg lidt om i denne video:

Købe før eller efter

Køber du investeringsfonde (eller aktier) ex-udbyttedag modtager du udbytte umiddelbart efter. Det (fejlfor)tolkes af nogle investorer som en gevinst, men det er i virkeligheden dine egne du modtager tilbage, dog minus udbytteskatten.

Der findes mange teorier for optimal timing af køb af en aktie eller investeringforening i forbindelse med udbyttebetaling. Den finansielle teori tilsiger at en aktie eller investeringsforening, bør falde udbyttets størrelse efter udbetaling. Er en aktie i kurs 110 og udbetaler 10 i udbytte, bør kursen derfor falde til 100 efter udbetaling.

Sådan går det som regel også – dog kan den generelle kursudvikling spille ind, og gøre at det ikke stemmer 100 %.

Udbytteaktier kan være interessante

I forhold til det samlede afkast og renters rente effekten, bør det bedste for de fleste investorer være, at udbyttet er så lille som muligt, så pengene forbliver investeret.

Alligevel er der stor interesse for investering i udbytteaktier og flere hævder det har givet gode afkast.

Jeg talte med Linnea Smith fra Moneypenny & More i Investering på hjernen – den kan du finde her, hvis du vil høre mere om emnet.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.