Dyrere at eje end at leje i flere kommuner

I takt med de seneste års udvikling er det blevet en stadig mere fremtrædende tendens, at det i mange danske kommuner nu koster mere at være boligejer end at være lejer. En ny analyse fra Finans Danmark belyser denne udvikling, som har set en markant ændring fra 2020 til nu. I 2020 var der 28 kommuner, hvor det var dyrere at eje end at leje, men dette tal er i dag steget til 45 ud af landets 98 kommuner. Denne udvikling afspejler en kombination af stigende boligpriser og renter på boliglån, hvilket har ændret landskabet for boligejere og lejere markant.

Analysen har specifikt fokuseret på ejerboliger finansieret med banklån og 30-årige fastforrentede realkreditlån uden afdrag, idet afdrag ikke betragtes som en løbende udgift, men snarere som en form for opsparing. Denne opsparing kan variere i værdi afhængigt af boligprisernes svingninger. I større byer og visse dele af Sjælland finder man, at lejepriserne ofte er lavere end de samlede udgifter ved at eje, hvilket kan tilskrives de høje boligpriser. Omvendt er der områder, såsom Vestjylland og dele af Vest- og Sydsjælland, hvor det stadig kan betale sig at eje frem for at leje, da boligpriserne her er forholdsvis lave.

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, påpeger, at der er et skiftende behov på boligmarkedet, hvor både ejer- og lejeboliger spiller en vigtig rolle. Unge mennesker og dem uden den nødvendige kapital til et boligkøb i de større byer, samt dem der værdsætter fleksibiliteten ved en lejebolig, repræsenterer en betydelig del af befolkningen med behov for lejeboliger. Dertil kommer udfordringerne med lokale størrelseskrav, som begrænser muligheden for at opføre mindre boliger, især i København.

Tre forslag til at gøre boligkøb billigere

For at imødekomme disse udfordringer og gøre det lettere for danskere, især førstegangskøbere, at træde ind på boligmarkedet, foreslår Finans Danmark tre konkrete tiltag. Disse omfatter højere grænser for rentefradrag for førstegangskøbere, fjernelse af tinglysningsafgiften ved skødetinglysning, og ophævelse af lokale størrelseskrav ved nybyggeri. Disse forslag har til formål at lette den økonomiske byrde ved boligkøb og samtidig øge mulighederne for at opføre flere mindre ejer- og lejeboliger.

Dette vil ikke alene hjælpe med at sænke indgangsbarriererne til boligmarkedet, men også forbedre mobiliteten på markedet, så danskerne i højere grad kan tilpasse deres boligsituation til livets skiftende omstændigheder.

Sektoren kunne også selv hjælpe til

– FinansDanmark kunne selvfølgelig også arbejde for mindre spreadrealkreditobligationer, lavere kurtage, billigere kurskontrakter og måske mindske ekspedtionsgebyrerne ved bolighandler, kommenterer Jens Balle på dette opslag.

Kursspændet for handel med obligationer er ifølge Per Grønborg 15 gange større end det spænd professionelle aktører handler obligationer til. Det er penge sektoren tjener og kunne være med til at gøre det billigere at komme ind på boligmarkedet.

Du kan læse mere om FinansDanmarks analyse her.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.