Kurtage

Kurtage er den omkostning, man betaler til værdipapirhandleren (din bank eller mægler) for at købe eller sælge et værdipapir. Se også minimumskurtage.

Søg efter andre ord