Danske Bank skærper krav til fossile selskaber

Danske Bank indfører en ny politik, der stiller skærpede krav til fossile selskaber. Kravene skal sikre, at selskaberne har omstillingsplaner, der lever op til Paris-aftalen.

Klimavenlige investeringer er in (dog ikke så meget i USA, hvor bæredygtige investeringer er på retur) og i Danske Bank har de besluttet at stille skærpede krav til selskaber indenfor fossil industri.

Fossile selskaber deles i fire kategorier, og investeringer kan kun investere i de to kategorier. Dette vil reducere antallet af mulige selskaber med næsten 90%.

Du kan læse mere om stramningen her.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.