Investeringsråd på sociale medier

Fora om investering er skudt op på de sociale medier, hvor helt almindelige investorer debaterer investering. Her spørges om råd og mange er ikke blege for at dele gode tips omkring investering. Men måske skal man passe på med det sidste?

Måske husker du historien om Game Stop, og private investorers ageren på bl a Reddit? Det lykkedes for helt almindelige investorer at tryne en hedge-fond – i hvert fald i en periode, og du kan opleve det igen i filmen Dumb Money. Var det sket i EU kunne det have været ulovligt. I denne måned sætter de europæiske børsmyndigheder ESMA fokus på private investorers anbefalinger på sociale medier.

Hele hypen omkring Game Stop har klart gjort noget godt for unges interesse i investering – men måske også noget skidt. Undersøgelser indikerer at især unge investorer lytter meget til finflucere og eksperter på sociale medier – med dårlige oplevelser til følge.

Definition af investeringsanbefaling

ESMA slår fast at en anbefaling kan være:

“ethvert opslag, video eller enhver anden form for offentlig kommunikation, herunder sociale medier, hvor en person giver råd eller ideer, direkte eller indirekte, om at købe eller sælge et finansielt instrument eller om, hvordan man sammensætter en portefølje af finansielle instrumenter”

Dermed rammer reglerne stort set alle opslag om investering på de sociale medier, der indeholder anbefalinger eller forudsigelser om investeringer.

Når private laver anbefalinger, skal følgende opfyldes:

  • Afsender af anbefalingen skal klart fremgå med navn og job-titel
  • Anbefalingen skal fremlægges objektiv og fakta skal tydeligt adskilles fra skøn eller forventninger
  • Interessekonflikter skal fremgå – f eks om man ejer eller har shortet det finansielle aktiv, man kommer med en anbefaling på

For professionelle og eksperter er der yderligere regler.

Overtrædelse af disse regler kan straffes med bøde og måske også fængsel i grove tilfælde. Så måske du skal holde lidt igen med at deltage i debatter på sociale medier om investeringer?

Link til ESMAs nyhed om emnet – klik her

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.