Passives andel overhaler aktive investorer i USA

For første gang nogensinde er markedsandelen for passive aktiefonde større end de aktive aktiefonde i USA. Det viser tal offentliggjort af Morningstar i deres Morningstar Direct Asset Flows.

Denne udvikling cementerer passive strategiers sejrsgang, som ikke har slået igennem på samme måde i Danmark. Ultimo 2019 opgjorde FinansDanmark den passive andel til at være 19 %.

Kilde: Morningstar – 31. december 2023

Mindre interesse for bæredygtige investeringer

En anden interessant udvikling i de amerikanske fund-flows, er at interessen for bæredygtige fonde er aftagende. Der har siden 2. kvartal 2022 været nettoudstrømning af midler for den type fonde.

Kilde: Morningstar – 31. december 2023

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.