Danskernes investeringslyst viser tegn på genopblussen i 2024

Efter en periode præget af forsigtighed og tilbageholdenhed med nye investeringer i danske fonde, har årets første måned vist et bemærkelsesværdigt skift. I januar 2024 investerede danskerne ikke mindre end 3,7 milliarder kroner netto i investeringsbeviser i danske fonde. Dette markante skifte er et tydeligt signal om, at investeringslysten blandt danskere er tilbage med fornyet styrke.

Denne genopblussen i investeringsaktiviteten er ikke kun den største i de seneste 11 måneder men også det tredjestørste månedlige nettokøb i de seneste to år. Dette sker efter en periode, hvor investeringerne har været på et relativt lavt niveau, med en samlet nettoinvestering på omkring 6 milliarder kroner for både 2022 og 2023.

Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing hos Finans Danmark, forklarer dette fænomen med en kombination af faktorer. Udover den traditionelle geninvestering af udbytter i januar, som altid giver et løft i investeringsaktiviteten, peger hun på økonomisk optimisme som en væsentlig driver. Denne optimisme er næret af faldende inflation og attraktive afkast i de sidste måneder af 2023 og begyndelsen af 2024, hvilket har stimuleret en stærkere købelyst blandt investorer.

Nettokøbet på næsten 4 milliarder kroner i januar 2024 er et kraftigt opsving sammenlignet med de foregående år og kan signalere en ændring i investeringsadfærden. Efter rekordstore investeringer i 2020 og 2021, hvor pandemien synes at have stimuleret danskernes investeringslyst til nye højder med nettokøb på henholdsvis ca. 80 milliarder og ca. 70 milliarder kroner, oplevede vi en signifikant nedgang i de følgende to år.

En del af nedgangen skyldes dog også øget interesse for obligationer, og danske investorer købte obligationer for mere end 16 milliarder i 2024.

Birgitte Søgaard Holm reflekterer over de sidste fire års ekstreme udsving i investeringslysten og antyder, at selvom det er for tidligt at drage konklusioner om hele 2024, kunne januars tal være et tegn på en bevægelse væk fra de tidligere ekstremer og mod en mere gennemsnitlig investeringslyst blandt danskerne.

Dette skift i investeringsadfærd er ikke kun et tegn på genopretning og tilpasning efter en usædvanlig periode men også en indikator for danskernes tiltro til markedet og økonomien som helhed. Med økonomisk optimisme og attraktive afkast som baggrund ser det ud til, at danskernes investeringslyst er på vej tilbage, hvilket kan have positive konsekvenser for det finansielle marked og økonomien generelt.

Som vi bevæger os længere ind i 2024, vil det være interessant at følge, hvordan denne tendens udvikler sig, og om danskernes investeringslyst fortsætter med at stige, eller om vi vil se mere moderate niveauer i takt med, at markedet stabiliserer sig.

Kilde: FinansDanmark

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.