Brev til aktionærerne i Berkshire Hathaway

Endnu et år er gået og Berkshire Hathaway har udsendt deres meget berømte årlige brev til aktionærerne. For første gang uden at Charlie Munger er medforfatter – det bærer brevet præg af, for han hyldes som hjernen bag meget af det gode i Berkshire Hathaway.

At det kan betale sig at tænke langsigtet og være investeret i aktier i både gode og dårlige tider, bekræftes af dette citat fra brevet:

I can’t remember a period since March 11, 1942 – the date of my first stock purchase – that
I have not had a majority of my net worth in equities.

Warren Buffett

Den holdning har gjort ham til en meget holden mand – mon ikke det også kan betale sig for os andre.

Her er de fem vigtigste take-aways fra dette års brev til aktionærerne:

  1. Charlie Mungers betydning for Berkshire Hathaway: Brevet indledes med en hyldest af afdøde Charlie Munger som arkitekten bag det nuværende Berkshire Hathaway, mens Warren Buffett beskriver sig selv som den, der udførte Mungers vision i praksis. Munger rådgav Buffett om at fokusere på at erhverve fantastiske virksomheder til retfærdige priser frem for middelmådige virksomheder til fantastiske priser, hvilket markerede en væsentlig ændring i Buffetts investeringsstrategi.
  2. Investeringstilgang og -filosofi: Brevet understreger vigtigheden af at investere i virksomheder med stærke fundamentale forhold og god ledelse. Den fremhæver også Berkshire Hathaways tilgang til at være finansielt konservativ, med en stærk præference for at holde store kontantbeholdninger og være forberedt på økonomiske kriser.
  3. Langsigtet perspektiv: Buffett fremhæver, at både han og Munger har fokuseret på at opbygge Berkshire til at kunne fungere på lang sigt, med en klar forpligtelse over for deres ansatte, samfund og aktionærer. De har en langsigtet investeringshorisont, som er demonstreret gennem deres tålmodige ejerskab af virksomheder som Coca-Cola og American Express.
  4. Berkshires fremtid: Buffett udtrykker tillid til, at Berkshire under ledelse af Greg Abel og andre vil fortsætte med at trives, idet han understreger virksomhedens unikke position og styrke. Han fremhæver også, hvordan Berkshire og dets ledere er dybt forankret i Omaha, Nebraska, hvilket har formet deres værdier og tilgang til forretning.
  5. Berkshires præstation: Teksten slutter med en opsummering af Berkshire Hathaways præstation sammenlignet med S&P 500, hvilket illustrerer virksomhedens ekstraordinære langsigtede værdiskabelse for sine aktionærer.

Samlet set afspejler teksten Warren Buffetts dybe taknemmelighed over for Charlie Munger og fremhæver de principper og værdier, som har drevet Berkshire Hathaways succes.

Du kan se hele brevet til aktionærerne her.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.