Japan er “back to the eighties”

24 år og tre måneder skulle det tage, før det japanske aktieindeks Nikkei igen lavede en ny top!

Fredag d 1. marts 2024 lykkedes det japanske aktier at kommer over den historiske top fra januar 1990. Trods deflation i mange af årene, er det markant reelt værditab.

Nogle af grundene til det dårlige aktiemarked har været:

  • Økonomisk stagnation: Japan har kæmpet med perioder af økonomisk stagnation, især siden 1990’erne. Dette fænomen, ofte kaldet “det tabte årti” (eller årtier), skyldes en kombination af lav vækst, lav inflation og lav forbrugerefterspørgsel.
  • Demografiske udfordringer: Japan står over for alvorlige demografiske udfordringer, herunder en hurtigt aldrende befolkning og en faldende fødselsrate. Disse faktorer begrænser den indenlandske efterspørgsel og arbejdsstyrken, hvilket påvirker virksomhedernes vækst og dermed aktiemarkedet.
  • Deflation: Deflation har været et vedvarende problem i Japan, hvilket gør gæld dyrere i realtermer over tid og ansporer forbrugere og virksomheder til at udskyde køb og investeringer. Dette fænomen svækker økonomisk vækst og virksomheders indtjening.
  • Stærk yen: Perioder med en stærk japansk yen har gjort japanske varer dyrere på de globale markeder, hvilket skader eksportorienterede virksomheders konkurrenceevne. Selvom en stærk valuta kan have visse fordele, har det i Japans tilfælde ofte været til skade for økonomien.
  • Politisk og økonomisk politik: Japans politiske og økonomiske politikker har nogle gange været kritiseret for ikke effektivt at tackle landets økonomiske problemer. Selvom Abenomics-programmet, opkaldt efter tidligere premierminister Shinzo Abe, blev iværksat for at stimulere økonomien, er resultaterne blandet.
  • Global økonomisk usikkerhed: Som en stor eksportør er Japan særligt følsom over for global økonomisk usikkerhed, herunder handelskrige og økonomiske nedgangstider i andre lande. Disse faktorer kan påvirke japanske virksomheders ydeevne og dermed aktiemarkedet.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.