Aktiesplits betydning på kursen

Hulemand deler en sten - er det et aktiesplit?

Der har været stor hype om aktiesplittet i Novo og i flere investeringsfora på sociale medier, har man kunnet læse spørgsmål om, man skulle købe Novo før eller efter splittet. Om Novo mon vil stige efter splittet.

Men har det nogen effekt? Kan man på forhånd sige, hvad der vil ske? Det kigger jeg nærmere på i denne video:

Et aktiesplit er en opdeling af aktier i flere enheder. Så hvis man før havde 1 aktie får man måske i stedet 10 aktier. I den situation bør kursen falde til en tiendedel – f eks fra kurs 1.300 til 130.

Aktiesplit er en opdeling af aktier i flere. Et aktiesplit i forholdet 1:10 betyder, at du i stedet for at have én aktie nu har ti aktier. Formålet kan være at gøre en aktie mere omsættelig.

Ordbog på Jens Balle’ Investeringsskole

I Novos eksempel fik man i stedet for 1 aktie 2 aktier og – i et uforandret marked – bør kursen dagen efter være halveret. Alle andre faktorer er nemlig uforandrede. Men psylogien blandt investorer, kan føre til at kursen afviger fra det rationelle. Det kan betyde at kursen efterfølgende vil stige, hvilket der kan være to årsager til:

  • For det første gør splittet at aktien nu er billigere per styk, og det kan få nye investorer til at efterspørge aktien
  • For det andet kan anchoring komme i spil, idet investorer kan huske den gamle kurs, og aktien virker nu billigere

I eksemplet med Novo kan man også på dagen efter splittet, konstatere at den økonomiske teori holder. Novo handles ret præcist til det halve af gårsdagens pris:

Det er naturligvis ikke sikkert det vil fortsætte. Det vil kun tiden kunne vise.

Du kan læse mere om anchoring her.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.