Aktiesplit

Aktiesplit er en opdeling af aktier i flere. Et aktiesplit i forholdet 1:10 betyder, at du i stedet for at have én aktie nu har ti aktier. Formålet kan være at gøre en aktie mere omsættelig. 

Søg efter andre ord