Aktiv forvaltning fortsat udfordret

Aktiv forvaltning har længe været et omdiskuteret emne blandt investorer, og 2023 var ingen undtagelse. Den seneste SPIVA® Persistence Scorecard fra S&P Dow Jones Indices afslører nogle interessante indsigter, der fremhæver de udfordringer, som aktive forvaltere står overfor, når de forsøger at overgå markedet. I denne artikel vil vi dykke ned i nogle af de vigtigste fund fra rapporten, især fokusere på aktive store-cap amerikanske aktiefondes præstation og vedvarende resultater.

Udfordrende år for aktiv forvaltning

2023 var et bemærkelsesværdigt år for aktive forvaltere. På trods af et stigende marked og styrken i mega-cap aktier, var der kun 60% af alle aktive store-cap amerikanske aktiefonde, der underpræsterede i forhold til S&P 500®. Dette er lidt bedre end det langsigtede gennemsnit på 64% og viser en marginal forbedring i aktiv forvaltning. Dette resultat kan ses som positivt, men det understreger stadig, hvor vanskeligt det er for aktive forvaltere at slå markedet konsekvent.

Anu R. Ganti, CFA og U.S. Head of Index Investment Strategy hos S&P Dow Jones Indices, fremhævede i rapporten: “Selvom 2023 var et usædvanligt år med relativt færre underpræstationer, forbliver udfordringen ved aktiv forvaltning tydelig.”

Manglende vedvarende overpræstation

Et af de mest slående fund fra rapporten er manglen på vedvarende overpræstation blandt aktive fonde. Ingen af de fonde, der var i den øverste kvartil i december 2019, forblev i denne kategori over de næste fire år. Dette betyder, at selv fonde, der havde en fremragende præstation i et enkelt år, ikke kunne opretholde denne præstation over en længere periode.

Rapporten viser også, at kun 2% af alle store-cap aktiefonde forblev i den øverste halvdel over en femårig periode. Dette er en klar indikation af, at aktiv overpræstation ofte skyldes held snarere end ægte evner. Som Joseph Nelesen, PhD og Head of Specialists hos S&P Dow Jones Indices, bemærkede: “Den lave vedvarende præstation blandt topfonde viser, hvor flygtig aktiv forvaltning kan være.”

Obligationsfonde klarer sig bedre

Mens aktiv forvaltning generelt er udfordrende, viser rapporten, at aktive forvaltere af obligationsfonde klarede sig bedre end deres aktieforvaltermodparter. For eksempel forblev 20% af topkvartil Investment Grade Intermediate-fonde og 8% af High Yield-fonde i den øverste kvartil over de to efterfølgende år. Dette antyder, at der kan være mere vedvarende muligheder for overpræstation i obligationsmarkedet sammenlignet med aktiemarkedet.

Davide Di Gioia, Head of SPIVA hos S&P Dow Jones Indices, understregede: “Resultaterne for obligationsfonde viser en bedre vedvarende præstation, hvilket kan være et vigtigt overvejelseselement for investorer, der søger stabilitet.”

Konklusion

SPIVA Persistence Scorecard 2023 afslører de vedvarende udfordringer ved aktiv forvaltning. Selvom der var en marginal forbedring i 2023 med færre aktive store-cap aktiefonde, der underpræsterede markedet, viser rapporten, at vedvarende overpræstation er sjælden. Kun en lille brøkdel af fonde formår at opretholde deres præstationer over flere år, hvilket ofte skyldes held snarere end færdigheder.

Obligationsfonde præsenterer dog en mere lovende udsigt for vedvarende præstationer, hvilket kan give investorer mere stabile muligheder. Investorer bør derfor være forsigtige med at basere deres beslutninger på tidligere præstationer alene og overveje både aktie- og obligationsmarkedet nøje.


For yderligere detaljer og analyser kan du læse hele rapporten fra S&P Dow Jones Indices her.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.