Revner i økonomiens fundament?

Økonomer har længe været uenige om de økonomiske udsigter. På den ene side går det meget godt. Men på den anden side er det måske stilhed før stormen? Nu har små amerikanske virksomheder også problemer.

Er økonomien overophedet eller er vi klar til yderligere fremgang? Det diskuteres hyppigt af økonomer i ind- og udland. Som bekendt søger jeg at tage udgangspunkt i fakta præsenteret via kursgrafer, i mine månedlige analyser, men derfor er jeg alligevel opmærksom på signaler fra andre indikatorer.

Kigger man på tal for arbejdsløshed, er der ikke mange tegn på krise. Der er en arbejdsløshed i USA på kun 3,8 % og herhjemme er den på 2,5 %. Anderledes ser det ud i Tyskland, hvor arbejdsløsheden er steget fra 5 % til 5,9 % det seneste halvandet år.

Men – som omtalt i marts-analysen – indikerer nøgletal for byggesektoren noget andet. Herhjemme har vi set flere konkurser i sektoren og i USA er priserne på boliger faldet mange steder. Byggesektoren er den såkaldt ledende indikator, og derfor kan den udvikling indikere at økonomien er på vej til at ændre sig.

Nu viser en anden opgørelse at mange mindre virksomheder i USA også har problemer. Ifølge en rapport fra Alignable havde hele 43 % af de mindre amerikanske virksomheder problemer med at betale husleje i april måned.

Det kan være et tegn på kommende problemer for økonomien. Jeg kender ikke en lignende dansk statistik, men jeg oplever flere ledige butiks- og kontorlokaler i mit lokalområde, ligesom flere selvstændige i mit netværk, tager springet til ansættelse og fast løn.

Ifølge den amerikanske analyse rammes virksomhederne af kraftig stigende omkostninger. Inflationsudviklingen har ført til stigende huslejer og stigende lønninger, så det er blevet sværere – især hvis man ikke selv har reguleret sine priser op.

Den udvikling er ikke blevet bedre på det seneste, hvor flere råvarer igen er stigende, og det vil gøre det vanskeligt for centralbankerne, at komme virksomhederne til hjælp med lavere renter.

Hold fast i strategien

Skal man så ændre strategi og gå kontant på den baggrund? Det vil jeg ikke anbefale, for der har været mange “gode grunde” til at sælge, der efterfølgende har vist sig ikke at være gode grunde.

Hold fast i den aktivallokering, der passer til din strategi. Det betaler sig på lang sigt!

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.