Har du et kampagne-depot?

Fra tid til anden er der fokus på specielle investeringstemaer. Temaer der ofte omtales i medierne og som hurtigt fører til nye produkter fra forskellige udbydere af finansielle produkter.  For det er nemmere at sælge noget nyt til investorer, end at få dem til at investere i de gamle produkter.

Da jeg var aktiv i den finansielle branche, talte vi om kampagne-depoter. Det var når vi fik en ny kunde fra en anden bank, så kunne man ofte se i depotet, hvor længe de havde været i gang med at investere. For der lå de forskellige nye investeringspåhit side om side.

Den finansielle branche har ofte fået skældud for at have været meget kreativ omkring kreeringen af nye produkter. Kigger man lidt mere nøgternt på det, er branchen i virkeligheden ikke så kreative – ofte er det bare genbrug af andres ideer, der præger billedet.

Ofte kommer der fokus på specielle investeringstemaer, og efterfølgende udbyder vi finansielle udbydere forskellige produkter indenfor dette tema. Men hvorfor falder investorer for disse temaer? Med investorer mener jeg både dem i den finansielle branche og kunderne. Det kan der være en række gode grunde til. Et par af dem er:

Fokus i nyhederne

Der er ofte tale om en nyhed, der alligevel har mediernes bevågenhed. Ofte beskrevet som en positiv nyhed og det betyder, at vi som forbrugere har en hvis genkendelighed omkring temaet. Det at emnet er kendt og berørt, gør det nemmere og mere troværdigt!

Andre gør det

Lemminge-effekten er en af de store synder, når vi skal tage beslutninger. Vi tror, at fordi andre gør det, må det være rigtigt, og vi vil egentlig hellere gøre noget forkert sammen med mange andre, end at risikere at være den eneste, der ikke er hoppet med på ideen.

God historie – kommunikerbar

Når man kan kombinere flere temaer og fokus-områder, bliver det ofte til en bedre historie. Der er megen fokus på klima i øjeblikket og derfor er det et nemt tema at formidle. Samtidig er der også mulighed for en god samvittighed, fordi der investeres i klima.

Pas på Flavour of the Month

Jeg tror, man skal passe meget på disse ”flavour of the month”-investeringer. Man skal huske de gamle dyder, som man jo blandt andet finder i Prædikernes Bog kapitel 11:

  • Spred dine varer på syv eller otte handler; for du ved ikke, hvilke ulykker der kan ske undervejs.
  • Den, der venter på vind og gunstigt vejr, får hverken sået eller høstet.
  • Så din udsæd tidligt og silde; for du har ingen garanti for, at det hele vil klare sig lige godt.

Det må være verdens ældste investeringsråd – og det holder stadig vand i det det 21. århundrede! Bare fordi klima er in i øjeblikket, skal man ikke lægge alle sine æg i den kurv!!

Investorer har tit travlt med at finde den næste store ting eller dille. Disse er svære at forudse. I øjeblikket er der stor fokus på kunstig intelligens – men det garanterer ikke at det bliver en god investering. Men kunstig intelligens vil formentlig blive brugt i mange forskellige brancher, og vil kunne bidrage til indtjeningen.

Så måske man burde fokusere på hvilke brancher, der altid vil være brug for, og så via dem få glæde af øget produktivitet via kunstig intelligens?

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.