EP 73: Har danskerne for lav risikoprofil med Mikkel Eliasen

Har vi danskere generelt for lav risikoprofil når vi investerer? Det mener dagens gæst, Mikkel Eliasen, så da han skrev et debatindlæg på Finans.dk, inviterede jeg ham straks med som gæst.

Man skal sprede sine investeringer, det tror jeg de fleste rådgivere er enige om. Men måske er det tid til at ændre nogen af tommelfingerreglerne? For eksempel er det anset som god rådgivning, at man neddrosler risikoen på pensioner, jo tættere man kommer på pensionstidspunktet. Men måske er nedtrapningen for tidlig? Mange af midlerne på pensioner skal jo først bruges om 10-20 år.

For lav risikoprofil kan koste mange penge, for historien har vist at risikoen på aktier, belønnes med højere afkast. Det viser afkastene målt over mere end 200 år – og det gælder naturligvis kun for en portefølje af aktier.

Aktivsammensætning er ikke kun matematik og videnskab – traditioner og følelser spiller i høj grad også ind. For eksempel er vi danskere typisk gladere for obligationer end svenskerne. Dette er måske ved at ændre sig, i hvert fald har de lave renteniveauer fået flere til at være mere risikovillige omkring aktier.

Indhold:

00:00 Introduktion til podcasten og gæsten
02:25 Diskussion om risikoprofil og investering i egen virksomhed
05:13 Investeringsstrategi baseret på matematisk modellering
08:39 Risikobelønning og høj risiko i investering
10:54 Danskeres lave risikoprofil ved investering
11:32 Risikoprofil og framing
12:58 Tidshorisont og risikoprofil
15:17 Rådgivere og risikoprofil
20:23 Udsving og langsigtede investeringer
27:20 Risikoprofil og valg af investering
30:06 Pensionsystemets rolle i investering
34:17 Interesse for investering blandt unge
35:08 Ændringer i investeringskultur i Danmark
37:03 Afslutning

Hør det lige her:

Nyttige links:

Mikkel Eliasen er direktør i Annox, der tilbyde ren gobal aktieportefølje – læs mere her: https://annox.com/

Mikkel Eliasen omtalte en blog med Rob Carver – den finder du her: https://qoppac.blogspot.com/

Rob Carver har skrevet flere bøger, men Mikkel Eliasen anbefaler Smart Portfolios.

Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

Find podcasten her:

Køb koppen fra Investering på hjernen!

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.