Corporate Action

Corporate action dækker over ændringer i en aktie du ejer. Det kan være et et aktieudbytte, aktiesplit, emission af nye aktier, tegningsretter, eller andre valg som du skal tage stilling.

Du får typisk en meddelelse fra der hvor du har dit depot, om denne ændring.

Søg efter andre ord