Emission

Emission er udstedelse af værdipapirer. I selskaber sker emission typisk ved den første notering eller i forbindelse med udvidelse af kapitalen. I investeringsforeninger er der løbende emission. 

Søg efter andre ord