Depot

Et depot er en slags konto, hvor man kan opbevare værdipapirer. Oprettes typisk i en bank eller hos en børsmægler. Depoter kan indeholde både danske og udenlandske værdipapirer. I Danmark bogføres alle danske værdipapirer via Værdipapircentralen.

Søg efter andre ord