Har du vundet i skat?

Så er det blevet tid til at se hvordan sidste års skatteregnskab er gået – en meget ventet dag for mange danskere. Faktisk så ventet, at SKATs systemer går ned hvert år og flere medier har hvert år artikler om emnet.

Mange af os har i høj grad ikke et rationelt forholdt til SKAT. Det er jo vores egne penge og man burde forskudsregistere så tæt på virkeligheden som muligt, så man fik sine egne penge til rådighed i løbet af året. Alligevel vælger mange – jeg selv inklusive – at forskudsregistrere på den sikre side, så det er SKAT, der skal udbetale penge.

Får vi penge tilbage, er det nemlig næsten som en gevinst. Men i virkeligheden betyder det jo blot, at vi har fået for lidt udbetalt i løbet af året.

Skal vi af med penge, er det som man har tabt penge. Men i virkeligheden betyder det jo blot, at man har fået for meget udbetalt i løbet af året.

Tabsaversion

Det gør meget mere ondt at skulle betale restskat, end det glæder at have “for meget udbetalt” (af sine egne penge) hver måned.

Derfor er vi villige til at gå langt for at undgå en restskat.

Men det er ikke rationelt, for det kan slet ikke betale sig at “spare op” hos skat, selvom de igen er begyndt at betale rente af din overskydende skat. Men igen vinder følelserne over den fornuftige rationelle tankegang. For meget tyder på at tab gør dobbelt så ondt som gevinster glæder.

Tjek især disse oplysninger

Jeg begiver mig ikke af med skatterådgivning og henviser altid til revisorer eller Skat selv, men du bør som minimum kontrollere disse syv punkter:

1)Indkomster og fradrag

Sørg for at din indkomst, inklusiv løn og pensioner før skat (AM-indkomst) for 2023, stemmer overens med dine faktiske indtægter. Det er også vigtigt at sikre, at fradrag, som for eksempel til privat ratepension, er korrekt registreret. Fejl forekommer sjældent, men det er vigtigt at kontrollere.

Du kan prøve denne guide og se om du har overset nogle fradrag: Skats fradragsguide.

2) Servicefradrag

Håndværkerfradraget er ophørt, men du kan stadig benytte dig af servicefradraget for udgifter til rengøring, børnepasning og havearbejde. I 2023 er det maksimale fradrag 6.600 kr., men dette øges til 11.900 kr. i 2024. Hvis du har udgifter, der kvalificerer til fradrag, skal du sørge for at tilføje dem til din årsopgørelse.

3) Aktieindkomst

Skattestyrelsen modtager data om handel med værdipapirer gennem danske banker og Nordnet, men du er selv ansvarlig for at opgøre og indberette gevinster og tab fra handel på udenlandske platforme som eToro eller gennem udenlandske banker.
Hvis du har et depot i udlandet eller konti med indeståender, er det dit ansvar at oplyse om værdien og afkastet heraf. Manglende indberetning kan føre til et mindstekrav om et skattetillæg på 2.500 kr. Du mister også retten til fradrag for eventuelle tab på værdipapirer, som ikke er korrekt indberettet.

4) Udenlandsk feriebolig

Ejendomsværdiskat skal også betales for ferieboliger i udlandet, men det er ofte muligt at få fradrag for de skatter, der er betalt lokalt. Overvej rådgivning fra Skattestyrelsen eller en professionel rådgiver for at navigere i reglerne.

5) Udlejning af sommerhus

For udlejning gennem et bureau er der en skattefri bundgrænse på 44.500 kr. i indeværende år. Bureauet står for indberetningen af den samlede lejeindtægt. Hvis indtægten overstiger denne grænse, pålægges der en kapitalindkomstskat på 60% af det overskydende beløb.
Ved privat udlejning er bundgrænsen 12.200 kr., men hvis du udlejer både privat og gennem et bureau, anvendes bureauets bundgrænse, og 60% af den private lejeindtægt bliver skattepligtig.

6) Rejsefradrag på 138,75 kr. for diverse småudgifter

Et lidt overset fradrag, som du kan få, hvis dit arbejde kræver, at du rejser. Her kan du få fradrag på 138,75 kr. pr. dag til dækning af diverse småudgifter. Fradraget gælder for dem, der rejser på regning og ikke modtager skattefri rejsegodtgørelse.

7) Fradrag for donationer til velgørenhed

Bidrag til velgørende organisationer indberettes typisk automatisk, så de fremgår direkte på din årsopgørelse. Dette sker dog ikke, hvis du donerer spontant, for eksempel via MobilePay. Her skal du selv indberette fradraget.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.