Udbytter i investeringsfonde har fanden skabt

Hulemand får penge af en smart forretningsmand

Overskriften er ikke helt sand, for det er faktisk SKAT, der er skyld i at danske investeringsfonde udbetaler udbytter. Det er ikke optimalt for dit afkast, men et krav for at undgå dobbeltbeskatning. Men for renters rente effekten – som Einstein skulle have kaldt verdens ottende vidunder – er udbytter ikke optimale.

Internationalt er akkumulerende investeringsfonde de langt mest udbredte. Set fra et investeringssynspunkt er det også det mest interessante, da det sikrer at kursgevinster, udbytter og renter geninvesteres, hvorved du sikrer dig at få del i renters rente effekten.

Hvis du har investeret i danske investeringsfonde, er der stor sandsynlighed for at du lige har modtaget udbytte. De penge skal ikke stå for længe på din konto – de skal tilbage på arbejdet.

Der er nemlig en kæmpeforskel i det akkumulerede afkast, om du geninvesterer eller ikke geninvesterer. Det er det Einstein efter sigende har kaldt verdens 8. vidunder.

Renters rente er verdens 8. vidunder

Albert Einstein

Forskellen på at geninvestere og ikke at geninvestere, kan illustreres med denne graf. Her har jeg over over 35 år beregnet forskel i afkast med og uden geninvestering ved et årligt afkast på 6 %. Geninvesteres udbyttet vil man efter 35 år stå med 768 kr mens den samlede værdi, uden løbende geninvestering, kun er 316 kr.

Hvorfor betaler danske fonde udbytteskat?

Udbyttet er ikke i investorers interesse – i hvert fald ikke i opsparingsfasen – hvilket også er forklaringen på, hvorfor de fleste udenlandske fonde er akkumulerende.

Men de danske skattemyndigheder har – formentlig af frygt for at gå glip af skatteindtægter – bestemt at danske investeringsfonde, der ikke betaler udbytte, skal beskattes. Det vil sige, at fonden skal betale skat af indtægterne og dermed mindskes investorernes afkast.

Denne beskatning kan undgås, hvis fonden udbetaler såkaldt minimumsudlodning. Det betyder at en række indtæger SKAL udloddes hvert år. Det drejer sig om:

  • Realiserede kursgevinster
  • Renteindtægter
  • Valutakursgevinster
  • Udbytter

Det er naturligvis netto resultatet for hver enkel kategori, der skal udloddes, og mange investeringsforeninger prøver at minimere udbyttet. Det kan de gøre ved at realisere kurstab, der så kan modregnes i de realiserede kursgevinster.

Men helt slippe for udbyttet kan man ikke.

Hvad kan du gøre?

Derfor er det vigtigt at du får geninvesteret dine udbytter! Gerne så hurtigt som muligt og allerbedst helt automatisk, så du ikke bliver fristet af at forsøge at markettime købet. For hvis du venter risikerer du markedet kører fra dig – you snooze you loose, som man siger på engelsk.

I nogle investeringsfonde kan man veksle udbyttet til nye andele i fonden, i stedet for udbyttet. Du skal naturligvis stadig betale udbytteskatten, men du får andele i fonden svarende til det udbetalte udbytte.

Er det ikke muligt skal du selv sørge for at købe nye andele.

Her er det vigtigt at du laver denne investering så automatisk som muligt. Der vil kunne opstå situationer, hvor markedsudviklingen eller forventninger til økonomien, vil få dig til atvente med at købe. Men renters rente effekten er stærkere end markettiming, så det gælder om at få investeret.

Så log ind i netbanken – se om du har fået udbytte – få udbyttet investeret!

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.