EP 39: Pensionsafkast og risiko med Nikolaj Holdt Mikkelsen

I dette afsnit sætter vi fokus på pension. Dels taler vi om afkast i 2022 og dels taler vi om risikoprofiler på pensioner. Min gæst er Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er uafhængig investeringsrådgiver og driver firmaet af samme navn.

2022 var på mange måder et anderledes år. Inflationen – som mange vel næsten havde afskrevet – viste sit grimme ansigt. Det gik ud over investorer – næsten lige gyldig hvad de havde investeret i. Niklaj Holdt Mikkelsen gennemgår hvordan det er gået for danske pensionsopsparere og forklarer om der er nogle særlige forskelle man skal være opmærksomme på selskaberne i mellem.

Pensionskasser har alle investeret i alternative investeringer (ejendomme, private equity, infrastruktur), der ikke kan prisfastsættes til dagspris, som vi kender fra investering i værdipapirer. Her er også forskelle på udviklingen pensionskasserne imellem.

Endelig taler vi også om risikoen i de forskellige pensioner. Hør det lige her:

Nyttige links:

Nikolaj Holdt Mikkelsen anbefaler ikke en bog, men et helt studies bøger. Du kan købe CFA-materialet her: https://bogreolen.dk/2023-cfa-program-curriculum-level-ii-box-set_cfa-institute_9781953337184

Find podcasten her:

Køb koppen fra Investering på hjernen!

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.