EP 56: Hvornår har du nok pension med Sune Bjørn Andersen

En lytter har bedt mig kigge nærmere på pensionsopsparing. Vedkommende vil specifikt gerne vide mere om hvordan man som opsparer, kan vide at man har sparet nok op. Det er dog ikke så ligetil at svare på.

For at kigge nærmere på dette emne inviterede jeg Sune Bjørn Andersen fra Frinans tilbage i studiet. Han har tidligere talt om FIRE (find episoden her), som handler om tidlig pension. Men hvordan kan man vurdere om man har nok opsparet til almindelig pension.

I branchen arbejder man typisk med, at man skal bruge 80 % af ens nuværende løn om året, når man pensioneres. Så er det blot at regne baglæns for at finde ud af, hvor meget man bør have stående på kontoen ved pensionering. Her skal man huske evt andre indtægter og Sune Bjørn Andersen anbefaler vamrt at kigge nærmere på tallene fra Pensionsinfo (se link nedenfor), der samler næsten alle dine pensioner.

Et tal som naturligvis kan være påvirket af en række ønsker til at du som opsparer sparer meget op – for rådgivere er jo biased på flere måder:

  1. de kan formentlig lide pension, siden de arbejder med det
  2. deres arbejdsgivere – og måske dem selv – tjener penge på balancen
  3. rådgiveransvar – hellere for meget end for lidt

– Staten som aktør har også en interesse i at vi sparer så meget op som muligt, siger Sune Bjørn Andersen. Jo flere der sparer op til pension, jo lavere bliver statens udgifter.

Dagens ekspert bringer også et andet stykke forskning på banen, nemlig 4 % reglen, der siger noget om hvor meget du årligt kan bruge af en opsparing, der er fordelt mellem aktier og obligationer. Et essentielt stykke værktøj i FIRE-bevægelsen, der dog også kan bruges af almindelige pensionsopsparere.

Men hvor meget skal man spare op til pension af sin løn? Det er et meget individuelt spørgsmål ligesom alt andet omkring pension, for det afhænger af dine ønsker til pensionisttilværelsen.

– 12 % er et ret højt tal, siger Sune Bjørn Andersen blandt andet om det typiske indskud i arbejdsmarkedspensioner. Der er naturligvis nogle forudsætninger for at vurdere det som højt, som du kan høre mere om i podcasten.

Mange investerer alt for forsigtigt med en meget lang tidshorisont og de vil formentlig kunne spare mindre op.

En ting er dog sikkert – jo tidligere du kommer i gang, jo bedre chancer har du for at nå dit mål!

Hør det hele her:

Nyttige links

Pensionsinvest – se alle dine pensioner: https://www.pensionsinfo.dk/Welcome

Artikel på Finans om krav til formue ved pension: https://finans.dk/privatokonomi/ECE16469316/saa-meget-skal-du-spare-op-for-at-gaa-paa-pension-som-55aarig/

Rådet for Afkastforventninger https://www.afkastforventninger.dk/

Frinans (Sunes univers):

Web: https://www.frinans.dk/

YouTube: https://www.youtube.com/@Frinans

William Bengen – manden bag 4 % reglen

Trinity Studiet

Sunes Facebbook gruppe om FIRE: FIREdanmark https://www.facebook.com/groups/1145367158930357

Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

Find podcasten her:

Køb koppen fra Investering på hjernen!

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.