Danskere i top med investering af opsparing

En ny rapport viser at danskeres er gode til at sende opsparingen på arbejde. Vi har typisk mindre stående i banken og mere investeret.

Ifølge en rapport fra EFAMA, Den Europæiske Fondsforvaltningsforening, indtager danske husholdninger en førende position i Europa, når det gælder andelen af deres finansielle formue, som er investeret i kapitalmarkedsinstrumenter. Danmark efterfølges af Sverige og Holland, hvilket indikerer en nordisk tendens til aktiv investering.

Fokus er på, hvor meget af husholdningernes finansielle formue der er investeret i kapitalmarkedsinstrumenter i forhold til, hvor meget der står på indlånskonti. Kapitalmarkedsinstrumenter dækker over en bred vifte af investeringsmuligheder, herunder obligationer, aktier, investeringsfonde og private pensionsordninger. Denne fordeling er opgjort i en såkaldt CMI-ratio (Capital Market Instrument-ratio), hvor et højere tal indikerer en mindre andel af passivt placerede, kontante indlån. Det er på denne liste vi danskere ligger helt i top:

Kåre Valgreen, investeringschef hos Investering & Opsparing i Finans Danmark, påpeger, at historiske data understreger, at investeringer i kapitalmarkedsinstrumenter over tid yder et højere afkast end at have pengene stående på en bankkonto. Valgreen fremhæver, at mens debatten ofte kredser om indlånsrenten, overser man betydningen af aktiv investering.

– I Danmark er vi stolte over, at vores husholdninger er dem i EU, der har aktiveret den største andel af deres finansielle formue. Det vidner om en sund spredning og robusthed i danskernes formue, udtaler Valgreen.

Undersøgelsen viser yderligere, at højindkomstlande, som Danmark, har en tendens til at have en lavere andel af finansielle midler i passive indlån. Dette skyldes sandsynligvis et mindre behov for likvide midler som et økonomisk beredskab. Interessant nok påpeger rapporten også, at der er en direkte sammenhæng mellem husholdningernes økonomiske tryghed, målt ved størrelsen på privat pensionsopsparing, og en tilbøjelighed til at undgå lavtforrentede indlånskonti.

En anden vigtig observation fra EFAMA er sammenhængen mellem husholdningernes finansielle viden og deres indlånsadfærd. Data fra EU’s Eurobarometer Survey on Financial Literacy indikerer, at jo mere informerede husholdningerne er om finansielle forhold, desto mindre sandsynligt er det, at de vil lade deres penge stå i passive indlån. Valgreen fremhæver initiativer som den årlige Pengeuge, hvor skoleelever undervises i privatøkonomi, som en effektiv måde at øge finansiel literacy på, hvilket igen fører til mere aktive investeringsbeslutninger.

Sammenfatningsvis tyder EFAMA’s rapport på en klar fordel ved aktivt at investere husholdningernes finansielle formue i kapitalmarkedsinstrumenter, ikke kun for den enkelte investor, men også for samfundsøkonomien som helhed. Den danske model, med en høj andel af aktive investeringer, fremstår som et forbillede for resten af Europa, understøttet af en bred forståelse for og adgang til finansiel viden.

Du kan læse mere om analysen her.

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.