Survivorship bias

Survivorship bias er en betegnelse for fejl i vurdering af performance, der opstår, fordi de dårligste typisk sorteres fra af markedet.

Måler man på historiske afkast på investeringsforeninger, vil disse afkast ikke indeholde de foreninger, der er lukket eller har ændret investeringsprofil og derved ikke har overlevet.

Søg efter andre ord